• wows1_1
 • wows1_2
 • wows1_3
 • wows1_4
 • wows1_5
 • wows1_6
 • wows1_7
 • wows1_8
 • wows1_9
 • wows1_10
 • wows1_11
 • wows1_12
 • wows1_13
 • wows1_14
 • wows1_15
 • wows1_16
 • wows1_17
 • wows1_18

ALL BRAND

เครื่องมือตรวจเช็คแบตเตอรี่

วันนี้ Partsthai มานำเสนอเครื่องมือตรวจเช็คแบตเตอรี่ของช่างที่ควรมีไว้ใช้งานเพื่อบริการตรวจวัดเบื้องต้นค่ะ 


ไฮโดรมิเตอร์  คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือ ถ.พ. (Specific Gravity ; Sp.Gr.) ของสารละลายน้ำกรด

ส่วนประกอบที่สำคัญ ส่วนที่ดูดสารละลายน้ำกรด(SYRINGE/BULB TYPE) และ ส่วนที่วัด ถ.พ. น้ำกรด (HYDROMETER)เทอร์โมมิเตอร์  เป็นเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อน หรืออุณหภูมิประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อคายความร้อน


แคลมป์มิเตอร์(Clamp Meter)  แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนปริมาณทางไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่สัมผัสได้ เช่น ตัวเลขแสดงผลหรือให้อยู่ในรูปที่เราสัมผัสได้ เช่น ตัวเลขแสดงผลหรือให้อยู่ในรูปของเข็มชี้ค่าแสดงผลโดยจะสามารถตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟ หรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ทำการวัด


Batterry tester บทบาทหน้าที่สำคัญ ทดสอบความจุแบตเตอรี่ (capacity) 


เครื่องสำรองไฟฟ้า GT-1000  เป็นอุกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ในรถยนต์ โดยมีหน้าที่เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองสำหรับความจำต่างๆ ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์


ALL BRAND SUPPORT