• wows1_1
  • wows1_2
  • wows1_3
  • wows1_4
  • wows1_5
  • wows1_6
  • wows1_7
  • wows1_8
  • wows1_9

ALL BRAND

" ขั้นตอนการทำใบขับขี่ และการขอต่อใบขับขี่ "


4ขั้นตอนการทำใบขับขี่ และการขอต่อใบขับขี่

1. การเตรียมเอกสาร และขอต่อใบขับขี่

- บัตรประชาชนตัวจริง

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์ ( อายุไม่เกิน 1 เดือน )

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ทดสอบตรวจตา ( ดูตาบอดสี )

- ทดสอบสายตาทางลึก ( วัดระยะห่างวัตถุ )

- ทดสอบสายตาทางกว้าง ( มองซ้าย มองขวาง )

3. เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ 5 ชั่วโมง

และสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป

4. สอบภาคปฏิบัติ

- สอบเดินหน้าและหยุดรถบนทางเท้าให้ด้านซ้ายของตัวรถจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.

- การเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร 

- ขับรถถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องจอด สามารถเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

    ส่วนการขอต่อใบอนุญาติขับขี่ให้ ดำเนินการในข้อ 1 และ 2 และเพิ่มเอกสารในส่วนสำเนาใบขออนุญาติขับขี่ในการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่


................................................................ขอบคุณข้อมูลจาก : Sanook.com...............................................................................

ALL BRAND SUPPORT