• wows1_1
 • wows1_2
 • wows1_3
 • wows1_4
 • wows1_5
 • wows1_6
 • wows1_7
 • wows1_8
 • wows1_9
 • wows1_10
 • wows1_11
 • wows1_12
 • wows1_13
 • wows1_14
 • wows1_15
 • wows1_16
 • wows1_17
 • wows1_18

ALL BRAND

"4ขั้นตอน ตรวจสอบอาการหม้อน้ำรั่วเบื้องต้น"

"4ขั้นตอน ตรวจสอบอาการหม้อน้ำรั่วเบื้องต้น"

1. ดับเครื่องยนต์ และเปิดฝากระโปรง เพื่อระบายความร้อน

2. รอจนเครื่องเย็นจึงเปิดฝาหม้อน้ำ (ควรใช้ผ้าในการจับ และระวังแรงดันน้ำในหม้อน้ำ)

3. เติมน้ำทีละน้อยๆ โดยทิ้งช่วงห่างกัน 5 นาที

4.สังเกตุระดับน้ำที่เติม ถ้าเติมไม่เต็มสักที ให้แจ้งอู่ซ่อมได้เลย


                               ........ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.........

ALL BRAND SUPPORT