• wows1_1
  • wows1_2
  • wows1_3
  • wows1_4
  • wows1_5
  • wows1_6
  • wows1_7
  • wows1_8

ALL BRAND

ควรเปลี่ยนผ้าเบรค เมื่อไร?

ควรเปลี่ยนผ้าเบรคเมื่อ...

- เมื่อผ้าเบรคมีความหนาน้อยกว่า 4 มม. และกร้ามเบรคมีผ้าเบรคน้อยกว่า 1 มม. หรือผ้าเบรคเหลือน้อยกว่า 30 %

- เมื่อมีคราบน้ำมัน หรือ จารบี มากผิดปกติ

- เปลี่ยนทันทีที่เห็นรอยร้าวบนผ้าดิสเบรค หรือก้ามเบรค

- เปลี่ยนผ้าเบรคทุกๆ 25,000 กม. ถ้าบรรทุกของหนัก และขับรถด้วยความเร็วสูง อายุผ้าเบรคอาจจะสั้นกว่า

- เมื่อเบรคแล้วมีเสียง คล้ายเหล็กครูดเสียดสีกัน อาจเกิดจากคลิปผ้าเบรค หรืออาจเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมขนส่งทางบก

www.partsthai.com

ID : @partstai

tel. 02-613-7909   

ALL BRAND SUPPORT