• wows1_1
 • wows1_2
 • wows1_3
 • wows1_4
 • wows1_5
 • wows1_6
 • wows1_7
 • wows1_8
 • wows1_9
 • wows1_10
 • wows1_11
 • wows1_12
 • wows1_13
 • wows1_14
 • wows1_15
 • wows1_16
 • wows1_17
 • wows1_18

ALL BRAND

“ 6วิธีแก้ปัญหาควันดำ ”


6วิธีแก้ปัญหาควันดำ

1.             ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

-      เปลี่ยนลูกสูบ

-       แหวนลูกสูบ

-       คว้านกระบอกลูกสูบ

2.             เช็คปั๊มจ่ายน้ำมัน โดยนำเข้าศูนย์บริการ

3.             เปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่

4.             เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา

5.             ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ทำงานถูกต้อง

6.             ทำการีล้างท้อไอเสียโดยใช้น้ำ

 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ALL BRAND SUPPORT