• wows1_1
  • wows1_2
  • wows1_3
  • wows1_4
  • wows1_5
  • wows1_6
  • wows1_7
  • wows1_8
  • wows1_9

ALL BRAND

“ 6วิธีแก้ปัญหาควันดำ ”


6วิธีแก้ปัญหาควันดำ

1.             ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

-      เปลี่ยนลูกสูบ

-       แหวนลูกสูบ

-       คว้านกระบอกลูกสูบ

2.             เช็คปั๊มจ่ายน้ำมัน โดยนำเข้าศูนย์บริการ

3.             เปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่

4.             เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา

5.             ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ทำงานถูกต้อง

6.             ทำการีล้างท้อไอเสียโดยใช้น้ำ

 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ALL BRAND SUPPORT