• wows1_1
 • wows1_2
 • wows1_3
 • wows1_4
 • wows1_5
 • wows1_6
 • wows1_7
 • wows1_8
 • wows1_9
 • wows1_10
 • wows1_11
 • wows1_12
 • wows1_13
 • wows1_14
 • wows1_15
 • wows1_16
 • wows1_17
 • wows1_18

ALL BRAND

"ปั๊มนํ้า" ต้องเปลี่ยน

ปั๊มนํ้า (Water Pump) เป็นส่วนสำคัญของระบบระบายความร้อนในรถยนต์ มีหน้าที่หมุนเวียนน้ำจากเครื่องไปยังหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อน ก่อนไหลกลับเข้าเครื่อง สำหรับการทำงานของปั๊มน้ำจะต้องอาศัยแรงจากเครื่องยนต์ผ่านสายพาน โดยมีลูกปืนมารองรับในการหมุน

 

อาการปั๊มน้ำเสียหาย

-ปั๊มน้ำรั่ว ส่วนใหญ่จะรั่วใน 2 จุดหลัก ๆ คือบริเวณซีลแกนปั้มน้ำ หรือที่ช่องระบายอากาศ (รูหายใจ) เมื่อปั๊มน้ำรั่วอาการเริ่มต้นที่สังเกตุไดคือน้ำในระบบหล่อเย็นจะค่อย ๆ หายไปเริ่มจากหายเล็กน้อย และจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ

-ลูกปืนแตก/สึกหรอ ส่งผลให้ปั๊มน้ำมีเสียงดัง หมุนแบบแกว่งไม่ได้ศูนย์ โดยอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนอื่น ๆ ของเครื่องยนต์เสียหายตามไปด้วย

 

เทคนิคควรรู้ 

-หมั่นตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพใช้งาน ไม่ฉีกขาด แตกร้าว และควรเปลี่ยนใหม่ทุก 4-6 หมื่นกิโลเมตร ไม่ควรตั้งสายพานตึงจนเกินไปเพราะจะส่งผลให้ลูกปืนปั้มน้ำรับภาระหนักและเสียหายก่อนเวลาอันควร

-เมื่อปั้มน้ำเกิดเสียงดังแสดงว่าลูกปืนแตกหรือสึกหรอ ให้รีบเปลี่ยนปั้มน้ำทันที แม้น้ำจะยังไม่รั่วซึมก็ตาม

-เมื่อพบว่าระดับน้ำหม้อน้ำ-หม้อพัก หล่อเย็น ใน ลดลงอย่างผิดปกติ ให้ติดและเร่งเครื่องยนต์ แล้วสังเกตุบริเวณซีลแกนปั้มน้ำ และ ช่องระบายอากาศ หากมีน้ำหยดหรือไหลออกมาแสดงว่าปั้มน้ำท่านกลับบ้านเก่าไปแล้วให้รีบเปลี่ยนทันที่

-ทิ้งความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่าปั้มน้ำจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเกิดรั่วซึมหรือ ชำรุดเสียหายเท่านั้น จริง ๆ แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำให้ตรวจเช็คสภาพทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งหรือ 1 แสนกิโลเมตรและควรเปลี่ยนปั้มน้ำทุก ๆ 2-2.5 แสนกิโลเมตร แม้จะยังใช้งานได้ปกติก็ตาม


 ขอบคุณข้อมูลจาก       www.mmsboschcarservice.com

ALL BRAND SUPPORT